• Sportski klub osoba sa invaliditetom sa Vama od 1999. godine.

Izveštaj sa priprema REMATA 2014

Izveštaj sa priprema

 

Pripreme su se održale od 20 do 27 jula u Slovačkoj. Pripremama je prisustvovalo ukupno 25 osoba. Stonotenisku ekipu su sačinjavali sledeći igrači:

Br. Ime Prezime klub/mesto klasa godište
Nebojša Ilić STKI ’’San Spin’’ / Leskovac TT3 1962.
Sanja Mitrović STKI ’’K2’’ / Zrenjanin TT3 1978.
Mitar Đokić STKI ’’K2’’ / Zrenjanin TT6 1975.
Nenad Krbavac STKI ’’K2’’ / Zrenjanin TT2 1972.
Kristina Arančić STKI ’’K2’’ / Zrenjanin TT4 1985.
Ana Prvulović STKI ’’Stiks’’ / Smederevo TT2 1983.
Nenad Mitrović STKI ’’Stiks’’ / Smederevo TT4 1964.
Bojan Stamenković STKI ’’Nais’’ / Niš TT5 1980.
Biljana Ubović STKI ’’Spin’’ / Novi Sad TT5 1977.
Mladen Ćirić STKI ’’Spin’’ / Novi Sad TT4 1989.
Darko Babić STKI ’’Spin’’ / Novi Sad TT3 1975.
Siniša Bradašević STKI ’’Spin’’ / Novi Sad TT3 1978.

Treneri, stručno i pomoćno osoblje:

Br. Ime Prezime strčan rad/zaduženje
1. Ilija Đurašinovič operativni trener
2. Slađana Krsmanović operativni trener
3. Romana Romanov kineziolog/kondicioniranje
4. Zvonko Sosa sparing partner
5. Lidija Antić kineziterapeut/maser
6. Mirjana Ćirić Pratilac
7. Jovanka Prvulovi Pratilac
8. Dragana Babić Pratilac
9. Tihomir Bogdanović Pratilac
10. Svetislav Dimitrijević Pratilac
11. Nebojša Jovanović Vozač
12. Ruža Ribar Pratilac
13. Milko Ribar Pratilac

Pripreme su obuhvatale tehničko/taktičke treninge, njih 6 u trajanju od po 3 sata. Mesto aktivnosti je bilo u Handlova (školska sala, postavljeno 7 stolova), sve trenažne sesije su se odvijale u prepodnevnim časovima od 9-12. Svaki trening je započinjao vežbama zagrevanja, po obimu na prva dva treninga bila su u trajanju od po 15 minuta a potom od po 20 minuta. Po sadržaju zagrevanje se sastojalo od vožnje kolica uz raličite modifikacije promene ritma kretanja kao i kombinacije balansa tokom samog kretanja, vežbi oblikovanja za zagrevanje regije vrata, ruku, ramenog pojasa i trupa. Tehničko taktički elementi su u trenažnoj sesiji bili podeljeni na dva dela a po obimu je prvi deo bio u trajanju od 75 minuta, pauza 15 minuta i drugi deo 60 minuta. Potom su se radile vežbe istezanja u trajanju od 15 minut za regiju vrata, ruku, ramenog pojasa i trupa.

Kondicioni treninzi su se odvijali u popodnevnim časovima u trajanju od 75 minuta. Ukupno je bilo sprovedeno 5 trenažnih sesija. Svaka sesija je započinjala zagrevanjem u trajanju od 10 minuta sa ciljem podizanja opšte cirkulacije, potom se segmentarno pristupalo regijama vrata, ruku, ramenog pojasa i trupa uz postepeno jačanje i snaženje. Svaka sesija je završavala istezanjem i relaksacijom (joga vežbe). Sve vežbe u cilju podizanja fizičke forme bile su doziranje u odnosu na funkcionalnost igrača i njihovu sportsku kategoriju. Svi igrači su realizovali isti tip vežbi za pojedine segmente tela, vežbe su bile modifikovane u smislu dopunskih i izvedenih položaja, vremena trajanja i broja ponavljanja. Mesto realizacije aktivnosti je Remati (nadmorska visina 500 metara, http://slovakia.travel/en/ski-tmg-remata), aktivnost je sprovođena na otvorenom od 16 do 1715 časova. Korišćeni su rekviziti: lopte (različitog obima i težine), fitnes trake, slobodni tegovi male težine, opruge za jačanje kao i prirodne prepreke okruženja. Dopunska aktivnost trenažnog procesa podizanja fizičke forme odnosila se i na uzimanje učešća u teniskoj igri u trajanju od 1730-1830 časova gde su izuzeti bili igrači klase TT2 i klase TT6.

  1. 07. predviđeno je slobodno popodne.

Aktivnosti masaže su se odvijale svakodnevno, svako od igrača je prošao više puta segmentarni tretman sa akcentom na regiju tela identifikovanu od strane stručnog lica. U odnosu na potrebe igrača maser je bio dostupan tokom dnevnih aktivnosti, u smislu kraćih intervencija a u cilju rasterećenja i relaksacije pojedinih mišićnih grupa.

Slobodne aktivnosti/razonoda u večernjim časovima – stoni tenis (mečevi, 2 seta), društvene igre i slično.

 

Izveštaj sačinila

Romana Romanov

datum 28.07.2014.

STKI Spin Novi Sad

Paraolimpijski, svetski i evropski šampioni Priključi se!

«
»
Scroll to top