• Sportski klub osoba sa invaliditetom sa Vama od 1999. godine.

Romanov Romana

Romana Romanov rođena je 26.08.1968. godine u Splitu, Republika Hrvatska.
Od 1975. godine živi u Novom Sadu gde je završila osnovnu školu “Vasa Stajić“. Srednje stručno obrazovanje stekla je iz oblasti medicine, a visko obrazovanje u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja 2004. godine te stekla zvanje profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani organizator sportske rekreacije.
Interdisciplinarne postdiplomske studije na Univerzitetu Novog Sada, smer Sportska medicina sa fizikoterapijom završava 2007. godine.
Magistarsku tezu pod naslovom „Morfo-funkcionalni efekti trenažnog prcesa kod stonotenisera sa invaliditetom“ brani 2009. godine i stiče zvanje magistra sportske medicine sa kineziterapijom.
Doktorsku disertaciju „Efekti akutnog sedenja i uticaj kinezioloških tretmana na antropološke karakteristike studentske populacije“ brani 2012. godine i stiče zvanje doktor nauka za užu naučnu oblast sport. Iste godine bira se u zvanje docentana na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i raspoređena je na predmetima: kineziterapija, fizičko vaspitanje posebnih grupa i velnes svetski proces i tendencije.
Autor i koautor naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u nacionalnim, intenacionalnim časopisima i zbornicima radova (objavljuje radove od 2006 godine do danas, http://knr.uns.ac.rs/imenikSvi.xhtml)Kretanje u profesionalnom radu započinje
2005. godine kao član kluba volontira u stonoteniskom klubu za osobe sa invaliditetom
2006. godine na poziv selektora Zlatka Keslera započela rad kao kondicioni trener i muške i ženske reprezentacije, što je i danas;
2007. radi kao nastavnik na Univerzitetu Novi Sad u letnjem semestru školske 2006/2007 u okviru projekta „Pilot nastava fizičkog vaspitanja na Univerzitetu u Novom Sadu“. Iste godine na Evropskom šampionatu u Sloveniji ostvaruje nacionalnu licencu za klasifikatora i tako postaje prvi klasifikator u Republici Srbiji za osobe sa invaliditetom u sistemu stonoteniskog takmičenja;
2008. radila je kao saradnik u nastavi na fakultetu Sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu u zimskom semestru. Iste godine u Poljskoj polaže i ostvaruje licencu za regionalnog klasifikatora u stonom tenisu;
2009. zasniva radni odnos na Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada, na mestu saradnika u nastavi. 2009. u Đenovi stiče internacionalnu licencu za paramedik/tehnik klasifikatora;
2010. na Fakultetu za sport i turizam bira se u zvanje asistenta;
2011. u Hrvatskoj verifikuje svoju internacionalnu klasifikatorsku licencu dopunom za kategorisanje sportista sa mentalnim deficitom te je i uvrštena u klasifikatorsku sekciju internacionalne stonoteniske federacije
2012. zvanični klasifikator na turniru (2nd Franche Open Nantes 2012), Francuska-Nants.
2013. licenca C napredni klasifikatorski sistem (telesni + intelektualni deficit), verifikovao ITTF-PPT, Evropski šampionat, Lignano-Sabbioadoro, Italija.
2013. zvanični klasifikator na turniru (1st Belgium Open – For class 1-11 players, Sent-Niklaas), Belgija.Učešće u projektima, licenciranim seminarima i naučnim radovima
1. ’’Pilot nastava fizičkog vaspitanja na Univerzitetu u Novom Sadu’’, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Finansiran od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu – rešenje br. 116-401-01924/2006-01, od 6 decembra 2006. / Romanov R., realizator programa adaptirane fizičke aktivnosti.
2. ’’Vrhunski sport osoba sa invaliditetom – stinoteniskog kluba SPIN’’ finansiran od gradske uprave za sport grada Novog Sada (Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, broj: 401-00028/2009-51) / Romanov R., realizator – kondicioni trener.
3. „Adaptirana fizička aktivnost i inkluzija“ Protić-Gava B, Mikalački M, Romanov R. Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije: rešenje: 513-X-6/2011, Beograd 2011: Katalog 2011/12, br. 417 (obavezan), pp: 235 (www.zuov.gov.rs).
4. „Evaluacija koncepta školskih sportsko takmičarskih aktivnosti“, RS 450-451-02-01448/1/2011-03 Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Savez za školski sport Srema, Fakultet za sport i turizam – Novi Sad. Projekat 2011. Romanov R. realizator.
5. „Gojaznost i radna sposobnost novosadskih studenata“, projekat Fakulteta za sport i turizam iz Novog sada, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, broj: 114-451-3792/2012-02, datuma 18.12.2012. Romanov R. istraživač.

Opšta interesovanja
Kandidatkinja se i sama bavila sportom i bila registrovani takmičar STK “Vojvodina“, STK „Radnički“ braneći boje kluba na državnim turnirima i međunarodnim takmičenjima. Duži niz godina bila je i nacionalni stonoteniski sudija.
Poseduje iskustvo u rekreativnom ronjenju i ima ronilačku Cmasovu (CMAS) kategoriju / ronioc dve zvezde, koju je ostvarila kao član ronilačkog kluba RK “Danubijus“.

STKI Spin Novi Sad

Paraolimpijski, svetski i evropski šampioni Priključi se!

«
»
Scroll to top