• Sportski klub osoba sa invaliditetom sa Vama od 1999. godine.

Kontakt

Naziv kluba: STKI SPIN NOVI SAD
Naziv organizacije: “Stono teniski klub invalida” Spin Novi Sad
Sedište organizacije: Zmaj Jovina 3, Novi Sad 21000
Broj rešenja: 661-109-99
Broj registra i datum: 6382 od 18. 02. 1999. god.
PIB:100454360
Matični broj: 08684499
Šifra delatnosti: 120420 – amaterski sport
Datum promene:28. 11. 2008.

Kontakt telefoni:

Zlatko Kesler:
Tel: +381216315929,
Mob: +38163537251,

Ilija Đurašinović: +381642826225,

Elektronska pošta: stkispin@gmail.com
Web sajt: https://www.spinns.org

Tekući Račun: 160-922349-51 BANKA INTESA

STKI Spin Novi Sad

Paraolimpijski, svetski i evropski šampioni Priključi se!

Scroll to top